W wielu dokumentach, w tym w pracach dyplomowych, licencjackich i magisterskich występują symbole, których nie zobaczymy na klawiaturze komputera. Ich wstawienie poprzez wstaw symbol jest proste, ale żmudne. Istnieją sposoby, żeby to zautomatyzować.

Pojedynczy symbol wstawiamy, korzystając z odpowiedniego okna.

Aktywujemy zakładkę: Wstawianie, a w niej otwieramy okno: Symbol.

Okno, które grupuje polecenia pozwalające wstawiać symbole.

Znajduje się na nim zestaw ostatnio używanych symboli oraz przejście do ich pełnego zbioru: Więcej symboli.

Wstawianie z listy symboli

Wstawienie symbolu następuje po kliknięciu znak wybrany z listy symboli często używanych lub po wybraniu symbolu ze zbioru: Więcej symboli i kliknięciu klawisza: Wstaw.

Kliknięcie belki: Więcej symboli otwiera znane z poprzedniej wersji Worda okno: Symbol. Jego treść jest podzielona na dwie zakładki.

Zakładka: symbole w oknie: Symbol pozwala wybrać dowolny znak do wstawienia.

Pierwsza zakładka: Symbole umożliwia wstawienie znaków dostępnych w zbiorze czcionek programu Word (tu w okienku czcionka jest otwarta grupa Symbol, jednak jeśli nie znajdziemy odpowiedniego symbolu w tej grupie, możemy otworzyć inną, np. Arial albo Times New Roman). Możemy też wybrać symbol rysunkowy spośród zebranych w grupach: Webdings lub Windings.

Zbiór znaków wstawianych jak czcionki: webdings i windings

Wybrany znak pojawi się zawsze w miejscu, gdzie wstawiony jest kursor.

Druga zakładka: Znaki specjalne zawiera niewielki zbiór znaków wybranych spośród wszystkich. Znajduje się w nim między innymi znaczek paragraf  (tu nazwany sekcją).

Zakładka: Znaki specjalne w oknie: Symbol

Znaki te można wstawić tak jak inne poprzez wybranie polecenia Wstaw.

Wstawianie poprzez użycie klawisza skrótu

Klawisz skrótu (tak nazwany, choć na ogół jest to kombinacja klawiszy) może być przypisany przez program Word. Jeśli tak jest, zobaczymy go w dole okna Symbole lub po prawej stronie wybranego symbolu w oknie Znaki specjalne.

Przykład:

Znaczek wielokropka można wstawić, wciskając jednocześnie klawisz ALT i CTRL oraz klawisz z kropką (zapis: Alt+Ctrl+.).

Nie wszystkie znaki mają skróty przypisane przez program Word. Możemy taki skrót wymyślić sami, jeśli jakiś znak powtarza się często, a nie odpowiada nam każdorazowe przechodzenie do zakładki: Wstawianie i menu: Symbol.

Jak przypisać skrót jakiemuś znakowi zobaczymy na przykładzie znaku nieskończoność.

Skrót symbolu nieskończoności - ustawienie - krok 1

Z zakładki: Symbole wybieramy symbol nieskończoności, po czym klikamy w: Klawisz skrótu. Otwieramy tym samym okno: Dostosowywanie klawiatury.

Skrót symbolu nieskończoność - ustawianie - krok 2

Naciskamy proponowany klawisz skrótu. W tym przypadku próbujemy ALT+CTRL+N (znak plus oznacza, że wszystkie klawisze musimy przytrzymać jednocześnie; N warto wybrać, żeby łatwo zapamiętać: tutaj to pierwsza litera wyrazu nieskończoność). Po wciśnięciu tej kombinacji klawiszy pojawia się ona w okienku: Naciśnij nowy klawisz skrótu.

Skrót symbolu nieskończoności - ustawienie - krok 3

Jak widzimy jednak, poniżej pojawił się komunikat: Aktualnie przypisany do:….. W takim przypadku najlepiej zrezygnować z skrótu i wybrać nowy.  Próbujemy na przykład CTRL+ALT+L.

Skrót symbolu nieskończoności - ustawianie - krok 4

Po wpisaniu tej kombinacji klawiszy otrzymujemy informację, [nie przypisany], więc możemy użyć tego skrótu. Klikamy w klawisz: Przypisz.

Skrót symbolu nieskończoności - ustawienie - krok 5

Wybrany skrót pojawił się z oknie: Bieżące klawisze. Teraz wystarczy zamknąć to okno i już możemy w tekście posługiwać się skrótem, ilekroć będziemy chcieli wstawić symbol nieskończoności.

Oczywiście przypisany skrót można w każdej chwili zastąpić innym skrótem lub zupełnie go zlikwidować (korzystając z polecenia: Usuń w oknie: Dostosowywanie klawiatury).

Wstawianie symbolu przy wykorzystaniu Unicode

Wszystkie znaki mają swoje kody (w różnych standardach). Wiele z nich można wstawić w następujący sposób: Z klawiatury numerycznej wpisujemy kod znaku (szesnastkowy; widoczny w oknie: Symbol po zaznaczeniu znaku), a następnie wciskamy jednocześnie klawisz ALT oraz X (ALT+X). Niestety, po pierwsze nie we wszystkich przypadkach to działa, po drugie, trzeba zapamiętać kod znaku. Sama bardzo rzadko korzystam z tej możliwości.

Przeczytaj także:

Wstawianie symbolu przy użyciu autokorekty

7 komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.