Spis treści

  • Wstęp
   I. Podejmujemy decyzje
   1. Promotor
   2. Wybierz sobie temat
   3. Jaki typ pracy wybrać?
   3.1. Typ I — od ogółu do szczegółu
   3.2. Typ II — jedno zagadnienia na tle ogółu
   3.3. Typ III — praca wynikowa
   3.4. Typ IV — praca mieszana
   3.5. Typ V — praca badawcza
   4. Dobre notatki ułatwią pracę
   4.1. Jak robić notatki?
   4.2. Fiszki zwykłe
   4.3. Fiszki komputerowe
   II. Przystępujemy do pisania
   1. Wstęp piszemy na końcu!
   2. Rozdziały
   3. Przypisy
   Kilka słów na temat interpunkcji w przypisach
   4. Metodologiczne podstawy badań własnych
   4.1. Przedmiot i cel badań
   4.2. Problemy badawcze
   4.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki
   4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
   4.5. Organizacja i przebieg badań
   5. Kwestionariusz ankiety
   6. Analiza wyników badań
   7. Zakończenie (i wnioski)
   Jak zacząć zakończenie — przykłady
   Jak formułować wnioski — przykłady
   Jak zakończyć zakończenie — przykłady
   8. Bibliografia
   9. Spisy treści i inne spisy
   10. Aneks (załącznik)
   III. Jak poradzić sobie z komputerową wersją pracy?
   1. Ustawienia podstawowe
   Pasek narzędzi: Szybki dostęp
   Granice tekstu
   2. Strona tytułowa
   3. Szablon pracy
   Formatujemy style
   4. Jeszcze kilka przydatnych ustawień
   5. Zaczynamy wpisywać tekst
   6. Symbole, czyli jak wstawić paragraf
   7. Wypunktowanie i numerowanie
   Lista punktowana (Punktory)
   Lista numerowana (Numerowanie)
   Lista wielopoziomowa — dla cierpliwych
   8. Przypisy
   Jak wstawiać przypisy?
   9. Tabele
   10. Wykresy
   11. Wzory matematyczne
   12. Schematy i rysunki
   13. Scalanie pracy
   14. Bibliografia
   15. Spisy tabel i ilustracji oraz spis treści
   Jak zrobić spisy tabel, ilustracji itp.?
   Jak zrobić spis treści?
   IV. Ocena pracy i jej obrona
   Ocena pracy
   Obrona pracy
   V. Skróty klawiaturowe przydatne podczas pisania pracy

Zobacz książkę