Do zapisu liczebników porządkowych stosowanych do wskazania na fazę stulecia można użyć liter, czyli: dwudzieste, trzydzieste lub zapisu cyfrowego: 20., 30.

W przypadku zapisu literowego będzie to wyglądało tak: lata dwudzieste XIX wieku. Ten sposób zresztą wydaje się najbardziej elegancki.

Jednak gdy w tekście (na przykład pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej) występuje więcej liczebników tego typu, można skorzystać z zapisu cyfrowego.

Poprawnie wygląda to tak: lata 20. XIX wieku, czyli określamy dziesięciolecie za pomocą liczebnika porządkowego z kropką.

Nie powinno się używać pisowni typu: lata 20-(s)te, lata 50-te. Taki zapis można stosować wyłącznie, jeśli tekst ma posłużyć do głośnego odczytania, na przykład we wszelkiego rodzaju wystąpieniach publicznych, tekstach przeznaczonych dla redaktorów radiowych lub telewizyjnych (takie teksty umieszcza się na przykład na prompterze – podpowiadaczu dla prezenterów).

Zapis literowo-cyfrowy, z dywizem (czyli krótkim myślnikiem) stosujemy wyłącznie w wyrazach takich jak: 20-lecie, 4-krotny, 3-fazowy, które powstały z połączenia dwóch różnych wyrazów.